Logarček trenutno dolg 4334 metrov

V letu 2003 smo odkrili in raziskali kar nekaj novih rovov v jami Logarček. Zaradi poletne suše je bilo Severno sifonsko brezno suho, zato so bili izvedeni potopi v sifon na koncu četrtega jezera. Potapljala sta se Uroš Ilič in Igor Vrhovec ter za sifonom ob pomoči nosačev-jamarjev iz jamarskih klubov Tornado-Ljubljana, Novo Mesto, Simon Robič-Domžale, Postojna in Borovnica raziskala in izmerila 467 metrov novih rovov. Rov se trenutno konča z novim sifonom. V južnem rokavu pa smo prekopali prehod do novih rovov v dolžini 615 metrov.Znani dolžini Logarčka 2234 m (Gams, Naše jame 1963) je potrebno prišteti naslednje:

 • Logaški rov: 218 m iz leta 1981, kateremu sledi Borovniško-Rakovški rov v izmeri 300 m (vir Tone Palčič). Ta dva rova sta bila prišteta v skupni dolžini 420 m, vendar tako načrti kot podatki od Palčiča kažejo na 218+300 m.
 • Spomladi 2003 smo izmerili Pozabljeni rov v dolžini 188 m (Miha Staut)
 • Novodkriti deli za naravnim mostom v Južnem rokavu v dolžini 540 m, ki so jih jeseni 2003 izmerili Miha Staut, Ines Klinkon, Mojca in Boštjan Vrviščar in Andrej Mihevc (JK Logatec).
 • Zadnja dvorana v na koncu novoodkritih delov v Južnem rokavu, katere dolžina je ocenjena na 75 m (Ljubo Golob, jeseni 2003)
 • Južno sifonsko brezno v oceni 35 m (Miha Staut, jeseni 2003)
 • Brezno pri točki XXVII v dolžini 175 m. Glavno brezno je ocenjeno na 60 metrov ter dva obhodna rova po 15 metrov. Izmerjen je bil le pritočni sifon v dolžini 60 metrov Ilič (jeseni 2003).
 • Razpoka na koncu Bukovčevega rova v izmeri 102 m, ki so jo izmerili Andrej Stržinar, Miha Staut in Ines Klinkon. Od tega: do jezera in stranski rov 92 m ter do konca jezera ca. 10 m
 • Za četrtim jezerom v Severnem rokavu za Severnim sifonskim breznom je dolžina rovov 467 m, ki sta jih izmerila Uroš Ilič in Igor Vrhovec jeseni 2003. Prvi sifon je dolg 45 m, nadaljevanje za njim 273 m in zadnji sifon okoli 65 m, dva stranska rova 18,5 m in 21 m ter odtočni sifon 45 m.

Logarček je tako dolg 4334 metrov. K tem meritvam bo potrebno še prišteti novodkrite dele, ki še niso izmerjeni v Borovniško–Rakovškem rovu, kar bo Logarček verjetno podaljšalo do petih kilometrov.

Še nadmorske višine nekaterih karakterističnih točk (stanje jeseni 2003)

 • Severno sifonsko brezno: 427 m
 • 4. jezero (in tudi nadaljevanje za sifonom): 423–425 m
 • Dosežena globina zadnjem sifonu: 411 m
 • Nivo vode za Bukovčevim rovom: 408 m
 • Brezno pri točki XXVII – nivo vode: 403 m
 • Dosežena globina v sifonu: 377 m
 • Najnižja točka nadaljevanja v južnih delih: 428 m
 • Za primerjavo nivo Planinskega polja: 446
 • In vhod v Logarčka: 500 m

Iz tega sklepam, da voda, ki se pretaka »čez« 4. jezero nima povezave z vodo, ki je ujeta v Severnem sifonskem breznu, saj je to nižje in voda iz njega odteče, ko se nivo podtalnice dovolj zniža. Možno je, da je ta voda povezana s tisto na koncu Bukovčevega rova in da odtekata sočasno. Voda, ki se pretaka na koncu Brezna pri točki XXVII pa je očitno zopet povsem druga. Ima namreč najnižjo n.m.v in največji pretok.

Še beseda o načrtih

Osnova je Gamsov načrt, objavljen v Naših jamah 1963, ki pa je tudi nastal iz več delov. Na novo je bil izmerjen del za Severnim sifonskim breznom in ugotovili smo, da je nov načrt kar precej odstopal od starega. Tako je sedaj star načrt zamenjan z novim.

Prav tako smo imeli precej težav pri umeščanju novega nadaljevanja (na koncu Južnega rokava) na stari načrt. Že po spominu smo ugotovili, da je zadnji del Južnega rokava narisan povsem narobe. Ponovne meritve zadnjih nekaj starih točk so to potrdile (razlike je bilo za 100°). Najverjetneje pa je napačnih še nekaj starih točk (XXVIII in XXIX).

Uroš Ilič

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *