Glasilo Bilten

Bilten kot klubsko glasilo izhaja že od leta 1963. Vse do danes je izšlo že 32 številk. S klikom na naslovnico Biltena lahko vsebino posamezne številke prelistate na spletnem servisu PubHTML5. Nekatere številke (predvsem novejše) so še vedno na voljo v tiskani izvedbi. Dobite jih lahko na katastru Jamarske zveze Slovenije ali pa na našem klubu.

 

 

Bilten št. 1, letnik 1963

Bilten št. 2, letnik 1964

Bilten št. 3, letnik 1965

Bilten št. 4, letnik 1966

Bilten št. 5, letnik 1967

Bilten št. 6, letnik 1968

Bilten št. 7, letnik 1969

Bilten št. 8, letnik 1970

Bilten št. 9, letnik 1971

Bilten št. 10, letnik 1972

Bilten št. 11, letnik 1973

Bilten št. 12, letnik 1974

Bilten št. 13, letnik 1975

Bilten št. 14, letnik 1976

Bilten št. 15, letnik 1979

Bilten št. 16, letnik 1981

Bilten št. 17, letnik 1991

Bilten št. 18, letnik 1993

Bilten št. 19, letnik 1995

Bilten št. 20, letnik 1997

Bilten št. 21, letnik 1999

Bilten št. 22, letnik 2001

Bilten št. 23, letnik 2003

Bilten št. 24, letnik 2005

Bilten št. 25, letnik 2006

Bilten št. 26, letnik 2008

Bilten št. 27, letnik 2010

Bilten št. 28, letnik 2012

Bilten št. 29, letnik 2014

Bilten št. 29, letnik 2014

Bilten št. 30, letnik 2016

Bilten št. 30, letnik 2016

Bilten št. 31, letnik 2018

Bilten št. 32, letnik 2020

Bilten št. 33, letnik 2022

Bilten št. 34, letnik 2024