In naprej?

Idej nam ne zmanjka, takih in drugačnih, le včasih volje. Vedno so bila obdobja rahlega mrtvila, ko se je ekipa aktivnega članstva v bistvu poslavljala oziroma iskala nove življenjske cilje in izzive, pa so se nam pridružili novi člani in z njimi je zavel nov veter in prišel nov zagon. Nekaj pa je tudi zvezd stalnic, kot na primer Jolbe (Iztok Trček), ki z daljšimi ali krajšimi prekinitvami aktivno jamari že dobrih štirideset let. Pa še nekaj takih bi se nas našlo.

Prvih petdeset let smo relativno srečno in uspešno prejamarili in upajmo, da bo tudi naprej tako. K poznavanju slovenskega podzemlja, z njim povezane hidrologije, promociji Slovenije po svetu itd. smo prispevali znaten delež in smo na to lahko upravičeno ponosni! Je bilo vredno? Mislim, da je!