Najdena jama »dobila« nov vhod

Po pričakovanjih in opaženih sledovih v jami smo se prebili iz Jame KRASTAČA, kat. št. 213 v NAJDENO jamo, kat. št. 259. Torej odslej ima Najdena jama dva vhoda. Zgodilo se je 30. januarja 2004.  Če se podatki ujemajo smo prispeli v Najdeno jamo v Desnem rovu (Šumeča dvorana) oz. neposredni bližini (naravni most).To odkritje je pomembno iz več razlogov: vodostaj v jami se bo lahko spremljal na severnem koncu jame, kar doslej ob veliki vodi ni bilo mogoče, raziskave bodo potekale tudi s tega konca jame, saj bo dostop bistveno olajšan tudi potapljačem, seveda ko bodo ožine dovolj široke. Prav tako bo dostop tudi za “suhe” jamarje bolj priročen za severni del jame.
Zaenkrat dela v Jami Krastači še niso zaključena, saj je potrebno še pregledati določene odseke in počistiti kamenje in skale, ki so labilne, saj se nam je zgodilo, da se nam je nad sidriščem odlepila velika skala in zgrmela v brezno pod nami. K sreči smo bili že vsi na zgornji strani. Zato naprošam vse, ki imajo namen iti skozi novi vhod v Najdeno jamo počakajo do spomladi, ko bo zadeva varna.
Jamarji ki so kopali v Jami Krastači in omogočili novo odkritje v letu 2002 – 2003 in 2004: Peter Japelj – Pero, Jože Pristavec – Joc, Jernej Petrovčič, Milan Ferran, Andrej Erznožnik – Erzo in Matej Malneršič.

Jože Pristavec – Joc,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *