Preplezan kamin v Mačkovci

V soboto, 30.9.2000, smo člani JKŽ Dejan in Bojana Hladnik, Miha Čekada in Matej Mihailovski ter članica DZRJL Dorotea Verša raziskovali Blatni rov v Mačkovci, saj obstaja možnost povezave le-tega z Logarčkom. Po informacijah od T. Palčiča (JK Borovnica) in F. Šušteršiča (DZRJL) naj bi bil nad končnim sifonom perspektiven kamin s prepihom. Preplezal ga je D. Hladnik, pri tem pa je zabil 8 fiksov. Na višini 9 m se kamin razširi in razcepi. Prvi krak se spusti nazaj v glavni rov, drugi krak se navpično nadaljuje še nadaljnjih 7 m in slepo konča, tretji krak pa se nadaljuje poševno navzgor in se po 8 m višine prav tako konča. Prepiha ni bilo čutiti, tudi izpušnega dima od vrtanja ni nikamor vleklo, kar je sicer lahko posledica neugodne termike. Eventualno bi lahko pozimi še enkrat preverili prepihe v posameznih delih kamina.

Miha Čekada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *