Potop v Kostanjeviški jami

Dne 24.1.1999 je Tomo Vrhovec opravil potop v sifonu na koncu novoodkritih delov Kostanjeviške jame. Preplaval je 120 m dolg in 33 m globok sifon in na drugi strani priplaval v dvorano z jezerom. V steni je opazil nek rov, v katerega pa zaradi navpičnih sten ni možno izplezati. Prepričan je, da pravo nadaljevanje jame vodi še naprej skozi sifon, ki pa ga še ni raziskal.
Z Robijem Rennigerjem sta se potopila tudi v sifon pri jezeru, kjer visoka voda običajno prepreči prehod “suhim jamarjem”. Tega sifona zaradi pomanjkanja zraka ni preplaval, pravi pa, da je kar globok, saj se je v njem spustil do globine 27 m.

Igor Perpar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *