Poskus zaganjanja z modelom Lintverna

Poskus zaganjanja. Foto: Milan Ferran

Za letošnji rojstni dan se mi je porodila ideja, kako se sploh Lintvern lahko zaganja tudi z zelo majhnim dotokom vode. Malo sem pobrskal po literaturi in tudi spraševal okoli o različnih modelih zaganjanja, pa nisem našel podobne razlage. Iskal sem različne možnosti, kako bi izdelal model in ga preizkusil. Izbiral sem med razno opremo, ki bi bila primerna za prvi poskus. Nekaj dodelav je bilo vseeno potrebnih.

Pred 14 dnevi smo se poskusa lotili v sestavi Ljubo Golob, Marko Smrekar in jaz. Opremo smo pripravili za testiranje in prvi zagon je na srečo uspel. Na srečo zato, ker ostali poskusi so bili manj uspešni. Ponovljivosti pa sploh ni bilo. Mučili smo se skoraj cel dan in samo še nekajkrat uspešno zaganjali. Večer pa je ostal za tuhtanje, kje se je zalomilo. Tudi ta dva odgovora sta prišla, osnovna ideja pa je ista. Spoznanje pa je le to, da se je možnost pojavljanja v naravi, s tem zreducirala.

Novi model je zahteval bitveno večja vlaganja. Še zmeraj pa smo uporabili veliko nenamenske opreme. Danes smo v isti zasedbi opravili še drugi poskus, ki je v celoti uspel. Zaganjanje je bilo zelo zanesljivo, za ponovljivost pa so bila potrebna nekatera “štelanja”. Ostane nam še en poskus, kjer bomo uporabili še elektronske merilnike in zapis.

Skratka, igračka je čudovita.

Milan Ferran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *