Čistilna akcija – Šimenkova jama

Čistilna akcija. Foto: Peter Gedei

Čistilna akcija. Foto: Peter Gedei

V soboto, 6.11.2010, je Jamarski klub Železničar v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU izvedel čistilno akcijo v okviru evropskega projekta Zaščita podzemnega krasa. Čistilna akcija je potekala v Šimenkovi jami blizu Stične na Dolenjskem.

Celotna jama je dolga 920 m in 104 m globoka, onesnažen del pa se nahaja pod 50 m globokim vhodnim breznom. Jama spada v hidrološko zaledje izvira Vir pri Stični, kjer je bila prvič opisana človeška ribica (Proteus Anguinus). Čiščenje jame pa ni pomembno zgolj za izboljšanje kvalitete vode v izviru Vir pri Stični, ampak tudi z vidika ohranjanja življenjskega prostora podzemnih živali, saj le te poseljujejo robno območje v severnem delu Dinarskega krasa.

Čistilna akcija. Foto: Peter Gedei

Čistilna akcija. Foto: Peter Gedei

Zbor za akcijo je bil ob 7.00 uri zjutraj v Lavričevi koči. Na akciji je v celotnem dnevu sodelovalo okoli 50 jamarjev. Poleg članov našega kluba so se akcije udeležili tudi Tanja Podržaj in Leopold Bregar iz Jamarskega kluba Krka in Marko Erker iz Jamarskega društva Logatec. S pridnim delom jamarjev in s pomočjo vitla smo iz jame odstranili okoli 4 m3 odpadkov. Ker pa so bile smeti pomešane s podornim kamenjem, je bilo potrebno v jami preložiti okoli 6 m3 skal, da so smeti sploh postale dostopne. Pred jamo so bile smeti razvrščene in preložene v vreče za smeti. Med smetmi so prevladovale živalske kosti, železo (avtomobilski deli, deli motorjev in koles,…) ter oblačila in obutev. Naleteli smo tudi na kosti, pri nekaterih je bil ugotovljen sum, da gre za kosti človeka, zaradi česar smo akcijo zaključili in najdbo prijavili policiji. Čistilna akcija se je zaključila okoli 20.00 ure.

Ključni deli v jami so sedaj očiščeni, vendar domnevamo, da se pod zadnjim podorom nahaja še več smeti, katere bomo v bližnji prihodnosti v podobni akciji zvlekli na plano.

Mateja Ferk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *