Protestna izjava JK Železnicar zoper gradnjo Evropskega muzeja Krasa na Stenah ob Planinskem polju

Stene ob Planinskem polju

Po razpravi na občnem zboru 3. marca 2006 se jamarji Jamarskega kluba Železničar iz Ljubljane pridružujemo protestom zoper načrtovano gradnjo Evropskega muzeja krasa na Stenah ob Planinskem polju. Vsekakor pozdravljamo pobudo o gradnji muzeja, saj si ga kras nedvomno zasluži – skupen evropski in posebej njegov najbolj reprezentativen, slovenski, kar je spričo velike raziskanosti in pestrosti priznano dejstvo tudi v tujini, vendar smo prepričani, da je treba premišljeno določiti primernejšo lokacijo od predlagane.

Zavedamo se dejstva, da je množični turizem eden največjih negativnih škodljivih dejavnikov vplivanja na naravna in socialna okolja, o čemer pričajo tudi številne, v preteklosti spočete turistične ”destinacije”. Zato je varovanje krasa skrb in nuja. Edinole z upoštevanjem trajnostnih načel izrabe kraškega prostora pa bo moč doseči optimalne učinke, tako za javni interes in hkrati interes razvoja ter investitorjev ob hkratnem najmanjšem možnem in še dopustnem škodljivem vplivu na okolje, ob obveznem upoštevanju mnenj lokalnih skupnosti in prebivalcev.

Predlagatelje oz. nosilce projekta tudi opozarjamo, da že splošno sprejeta načela trajnostnega razvoja narekujejo demokratičnost postopkov, konsenzualnost in dosledno upoštevanje stališč zainteresirane strokovne javnosti, katere del smo jamarji z interesom očuvanja tistega, kar smo prispevali z lastno amatersko, toda predano raziskovalno dejavnostjo.

Miran Šubelj Sagmeister

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *