Picture

Želja po ustvarjanju in občutek za lepoto sta odločilno vplivala na njeno poklicno
izbiro. Postala je profesorica likovne pedagogike in je poučevala otroke na
Osnovni šoli Brod v Ljubljani. Za diplomsko nalogo si je izbrala otroško ilustracijo.
Teoretično je obdelala otroško ilustracijo na Slovenskem, praktično pa je
ilustrirala zgodbico KAKO JE TINČEK PADEL V JAMO, ki jo je tudi sama
napisala. Njej sami ni uspelo poskrbeti, da bi zgodbica izšla v knjigi. Zato smo jo
za tisk pripravili in poskrbeli za izid njeni bližnji. Pri tem so nam velikodušno
pomagali prijatelji iz založbe Modrijan in Tiskarna Tone Tomšič - iskrena hvala jim. 

Nazaj Naprej