Jamarsko vrvno dvigalo

Maček. Foto: Peter Gedei

V jamah, predvsem pa v breznih je pogosto potrebno dvigati pa tudi spuščati znatna bremena, ki se zaradi oblike jamskih sten rada zatikajo in jim je zato treba pomagati na različne načine.

Vertikalen tansport ponesrečencev se zadnja leta rešuje, kjer je to mogoče, s t.i. “protiutežjo”, ko je reševalec preko škripca pripet na nosila, po isti vrvi pleza in jih obenem dviguje. Da zadeva ne “zašiba” v eno ali drugo smer skrbi t.i. “regulator”, ki je nameščen ob škripčku, vsi trije pa visijo na t.i. “tyrolki” – močno napeti vrvi nad npr. breznom. Ob takem načinu transporta smo se, zlasti ob reševalnih vajah, vedno po malem bali, da se bo kje kaj izpulilo ali utrgalo. Problem smo rešili tako, da smo si izmislili Jamarsko vrvno dvigalo.

Priprava

Na mestu, kjer nameravamo izvesti dvig ali spust napnemo kolikor je mogoče Nosilno vrv na znani način. Nanjo namestimo “Mačka” , ki smo ga sestavili iz dveh Petzlovih “Dvojčkov” (Twin). Na vsakem je z vponko obešen Lorbekov škripček z ležajem, oba pa povezana prav tako z vponko. Na tretjo, zunanjo luknjo vsakega zopet z vponkama privežemo Krožno vrv za premik Mačka po Nosilni vrvi v eno ali drugo stran. Krožna vrv je na vsakem sidrišču vpeta v škripček z ležajem, kar omogoča, da Mačka lahko premikamo v obe smeri kjerkoli z Nosilne vrvi. Krožna vrv mora biti primerno napeta, višek pa ali odrežemo ali zvijemo in pritrimo na Mačka tako, da ne ovira transporta.

Preizkus upogljivosti napete "Tyrolke" s pomočjo jamarske opice. Foto: Dejan Hladnik

Napenjanje "Tyrolke". Foto: Dejan Hladnik

Dvižno vrv fiksno pritrdimo na enem sidrišču, jo speljemo skozi škripčka na Mačku in med njima skozi tretjega (prav tako z ležajem), ki visi pod Mačkom in na katerega obesimo breme. Prosti konec speljemo v bližino drugega sidrišča Nosilne vrvi. Če je breme lažje, ga od tu vlečemo preko prižeme, sicer pa preko prestave – npr. t.i. “Bernarda”. Breme seveda lahko z istega mesta tudi spuščamo npr. preko kolutne vrvne zavore.

Potrebna oprema

Maček:
2 x dvojček ( npr. Petzel – Twin )
3 x škripček z ležajem  ( npr. Lorbek )
5 x vponka
Krožna vrv:
2 x škripček z ležajem ( npr. Lorbek ) pod vsakim sidriščem Nosilne vrvi.
Ostalo: Isto kot pri dosedanjih načinih dviga.

Izvedba

Vaja je potekala v Breznu za Velikim vrhom. Foto: Dejan Hladnik

Vsak od udeležencev je visel na svoji Nosilni vrvi. Foto: Dejan Hladnik

Jamarsko vrvno dvigalo smo uporabili člani enote CZ v okviru JK Železničar na vaji v Breznu za Velikim vrhom (kat. št. 2090) pri Podpeči v soboto 31. Marca 2001. Jama in okolica je za tovrstne manevre nadvse primerna. Vhod je širok do 20 metrov, globina vhodne vertikale pa je 25 metrov. Od začetka priprave do končane posprave je minila ura in tričetrt v zelo umirjenem tempu. Dvig nosil s “ponesrečenko” je preko “Bernarda”  izvedel en sam član. Spremljevalec nosil je bil pripet na svojo Nosilno vrv in svojega poenostavljenega Mačka.

Zaradi zelo zmanjšanih vertikalnih obremenitev Nosilne vrvi, na kateri so nosila, je tudi poves le te ob robu brezna veliko manjši in zato izvlek čez rob veliko enostavnejši.

Obremenitve

Nosilna vrv: pod 600 kp
Dvižna vrv: polovica teže bremena vključno teža vrvi pod Mačkom.
Krožna vrv: zanemarljivo pri horizontalni Nosilni vrvi; sicer odvisno od naklona, vendar ne več kot je težko breme vključno s težo vrvi pod Mačkom.

Zaključek

Nad "vožnjo" je bila navdušena tudi "ponesrečenka". Foto: Dejan Hladnik

Poraba vrvi je ob uporabi Jamarskega vrvnega dvigala nekoliko večja predvsem na račun Krožne vrvi pa tudi Dvižne vrvi, ki je podaljšana za dolžino Nosilne vrvi nad npr. vhodno vertikalo. S tem načinom je omogočen horizontalen transport (skoraj) npr. nosil kjerkoli pod Nosilno vrvjo (na prostem), v jami pa ogibanje morebitnim oviram (recimo v meandrih). Zaradi načina vpetja so sile v Mačku v ravnotežju (ob vodoravni Nosilni vrvi) in izredno lepo porazdeljene. Horizontalen transport je zato izredno eleganten.

Nad “vožnjo” je bila navdušena tudi “ponesrečenka” saj je minila brez vsakeršnih sunkov, ki so pri drugih načinih dviga povsem običajni in če je človek resno poškodovan zelo neprijetni. Predvsem pa je uporaba Jamarskega vrvnega dvigala zelo varna. Dvig pa lahko opravi le en član, če je to potrebno.

Aleš Lajovic
Maček. Klikni za povečavo. Foto: Peter Gedei

V jamah, predvsem pa v breznih je pogosto potrebno dvigati pa tudi spuščati znatna bremena, ki se zaradi oblike jamskih sten rada zatikajo in jim je zato treba pomagati na različne načine. Vertikalen tansport ponesrečencev se zadnja leta rešuje, kjer je to mogoče, s t.i. “protiutežjo”, ko je reševalec preko škripca pripet na nosila, po isti vrvi pleza in jih obenem dviguje. Da zadeva ne “zašiba” v eno ali drugo smer skrbi t.i. “regulator”, ki je nameščen ob škripčku, vsi trije pa visijo na t.i. “tyrolki” – močno napeti vrvi nad npr. breznom. Ob takem načinu transporta smo se, zlasti ob reševalnih vajah, vedno po malem bali, da se bo kje kaj izpulilo ali utrgalo. Problem smo rešili tako, da smo si izmislili Jamarsko vrvno dvigalo.

Priprava

Na mestu, kjer nameravamo izvesti dvig ali spust napnemo kolikor je mogoče Nosilno vrv na znani način. Nanjo namestimo “Mačka” , ki smo ga sestavili iz dveh Petzlovih “Dvojčkov” (Twin). Na vsakem je z vponko obešen Lorbekov škripček z ležajem, oba pa povezana prav tako z vponko. Na tretjo, zunanjo luknjo vsakega zopet z vponkama privežemo Krožno vrv za premik Mačka po Nosilni vrvi v eno ali drugo stran. Krožna vrv je na vsakem sidrišču vpeta v škripček z ležajem, kar omogoča, da Mačka lahko premikamo v obe smeri kjerkoli z Nosilne vrvi. Krožna vrv mora biti primerno napeta, višek pa ali odrežemo ali zvijemo in pritrimo na Mačka tako, da ne ovira transporta.

Napenjanje “Tyrolke”. Foto: Dejan Hladnik Preizkus upogljivosti napete “Tyrolke” s pomočjo jamarske opice. Foto: Dejan Hladnik

Dvižno vrv fiksno pritrdimo na enem sidrišču, jo speljemo skozi škripčka na Mačku in med njima skozi tretjega (prav tako z ležajem), ki visi pod Mačkom in na katerega obesimo breme. Prosti konec speljemo v bližino drugega sidrišča Nosilne vrvi. Če je breme lažje, ga od tu vlečemo preko prižeme, sicer pa preko prestave – npr. t.i. “Bernarda”. Breme seveda lahko z istega mesta tudi spuščamo npr. preko kolutne vrvne zavore.

Vaja je potekala v Breznu za Velikim vrhom. Foto: Dejan Hladnik

Potrebna oprema

Maček:
2 x dvojček ( npr. Petzel – Twin )
3 x škripček z ležajem  ( npr. Lorbek )
5 x vponka
Krožna vrv:
2 x škripček z ležajem ( npr. Lorbek ) pod vsakim sidriščem Nosilne vrvi.
Ostalo: Isto kot pri dosedanjih načinih dviga.

Izvedba

Jamarsko vrvno dvigalo smo uporabili člani enote CZ v okviru JK Železničar na vaji v Breznu za Velikim vrhom (kat. št. 2090) pri Podpeči v soboto 31. Marca 2001. Jama in okolica je za tovrstne manevre nadvse primerna. Vhod je širok do 20 metrov, globina vhodne vertikale pa je 25 metrov. Od začetka priprave do končane posprave je minila ura in tričetrt v zelo umirjenem tempu. Dvig nosil s “ponesrečenko” je preko “Bernarda”  izvedel en sam član. Spremljevalec nosil je bil pripet na svojo Nosilno vrv in svojega poenostavljenega Mačka.

Vsak od udeležencev je visel na svoji Nosilni vrvi. Foto: Dejan Hladnik

Zaradi zelo zmanjšanih vertikalnih obremenitev Nosilne vrvi, na kateri so nosila, je tudi poves le te ob robu brezna veliko manjši in zato izvlek čez rob veliko enostavnejši.

Obremenitve

Nosilna vrv: pod 600 kp
Dvižna vrv: polovica teže bremena vključno teža vrvi pod Mačkom.
Krožna vrv: zanemarljivo pri horizontalni Nosilni vrvi; sicer odvisno od naklona, vendar ne več kot je težko breme vključno s težo vrvi pod Mačkom.

Zaključek

Nad “vožnjo” je bila navdušena tudi “ponesrečenka”. Foto: Dejan Hladnik

Poraba vrvi je ob uporabi Jamarskega vrvnega dvigala nekoliko večja predvsem na račun Krožne vrvi pa tudi Dvižne vrvi, ki je podaljšana za dolžino Nosilne vrvi nad npr. vhodno vertikalo. S tem načinom je omogočen horizontalen transport (skoraj) npr. nosil kjerkoli pod Nosilno vrvjo (na prostem), v jami pa ogibanje morebitnim oviram (recimo v meandrih). Zaradi načina vpetja so sile v Mačku v ravnotežju (ob vodoravni Nosilni vrvi) in izredno lepo porazdeljene. Horizontalen transport je zato izredno eleganten.

Nad “vožnjo” je bila navdušena tudi “ponesrečenka” saj je minila brez vsakeršnih sunkov, ki so pri drugih načinih dviga povsem običajni in če je človek resno poškodovan zelo neprijetni. Predvsem pa je uporaba Jamarskega vrvnega dvigala zelo varna. Dvig pa lahko opravi le en član, če je to potrebno.

Aleš Lajovic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *