Hladnikova jama

V soboto, 3.2., sta Dejan in Bojana Hladnik našla novo jamo severno od cestninske postaje Logatec. Dejan jo je na hitro pregledal in proti pričakovanjem je bila jama zelo razvejana in je veliko obetala. Teden kasneje (10.2.) smo šli jamo natančno preiskat. Vhod je zelo majhen in težko najdljiv. Po 3,5 m se odpre v prostopreplezljivo brezno globine 8 m, ki se po 2 m-stopnji odpre v dvorano dimenzij 10 m x 4 m. Od tam vodijo rovi v 5 smeri. Južni rov se slepo konča, vzhodni rov se razcepi na dvoje, proti severu in jugu, vendar se oba kraka tako znižata, da bo potrebno kopanje. Iz glavne dvorane se proti severu cepijo trije rovi, prvi se dvigne v kamin, drugi se razveji v štiri krake, tretji pa je prekinjen z breznom. Le-to je globoko 10 m in se konča v dvoranici, iz katere se sicer sluti nadaljevanje, toda brez macole ne bo šlo. Jama je lepo zasigana, in to predvsem v glavni dvorani. Zanimivo pa je, da je spodnje brezno popolnoma drugačno, močno sprano in polno ostrih skalnih nožev. Večina rovov poteka v smeri NNE-SSW, kjer tudi kaže iskati nadaljevanje. Dolžina jame je 112 m, globina pa 21 m. Po odkriteljih smo jo poimenovali Hladnikova jama. Trudili smo se: Dejan in Bojana Hladnik, Igor Perpar, Simona Glavan, Peter Gedei (ki je jamo tudi poslikal), Marko Krašovec in Miha Čekada.

Miha Čekada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *