Ponovni potop v Habečku

V soboto 30.08 se je Tomo Vrhovec potopil v odtočni sifon Habečkovega brezna. Sifon vodi v smeri proti Divjem jezeru. Po 130 m dolžine je dosegel globino -64 m. Rov poteka še naprej. Dimenzije rova (sifona) niso kritične, saj na najožjem delu presegajo 3 m. Vidljivost je v primerjavi s prvim potopom v pritočni sifon nekoliko slabša. Gladina sifonskega jezerca je bila tokrat cca 1 m višja, kot pred mesecem dni. S tem dosežkom je Habečkovo brezno (trenutno) globoko okroglih 400 m. Pri transportu opreme so sodelovali: Bojan Stanek (JK Idrija) ter Špela Klemen in Igor Perpar (oba JK Železničar).

Igor Perpar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *